Przetargi
Подписаться на рассылку новостей

Купить подарок
Бронировать он-лайн

INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Hotel Sękowski Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Gliwicka 15,
  REGON: 363204187, NIP: 6912513229, KRS: 0000590852 przetwarza dane osobowe użytkowników i jest Administratorem tych danych.

 

 1. Administrator przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki
  i wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO)

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia
 1. usług związanych z:

- wynajmem pokoi w Hotelu;

- rezerwacją sali konferencyjnych oraz sali weselnych;

- wynajmem kręgielni;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 1. Przesyłania ofert marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności serwisu – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f

 

 1. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

- w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,

- w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,

- w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

 

 1. Uzyskanych od Państwa danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z serwisem, np. operatorów systemów płatności, rezerwacji oraz firm hostingowych. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym ze serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.
 2. Wszystkie firmy współpracujące z serwisem, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Państwa danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.
 3. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 4. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych:

• prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,

• prawo żądania sprostowania danych,

• prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

• prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem na wskazany powyżej dane adresowe.

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy

OK, close